skip to Main Content

การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานที่ดีย่อมนำมาสู่ความจงรักภักดีกับองค์กร และประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น เราสามารถพัฒนาระบบสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานในรูปแบบที่ใช้งานง่าย และทำให้พนักงานมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี จากการพัฒนา Mobile Application ที่มีระบบ Gamification มี Reward System ทำให้บริษัทได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการ retain พนักงาน และนำมาวิเคราะห์หา Insight ต่อได้อีกด้วย

Back To Top
error

ถ้าชอบเนื้อหาของเรา โปรดกดติดตาม